Dr. Lipták Márton György

szülész-nőgyógyász szakorvos

1988-ban születtem Debrecenben, tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem. A diploma megszerzése után gyógyító, oktató és kutatói tevékenységem a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Női klinikáján és a Kenézy Gyula Campus Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán végeztem.

A szakvizsga megszerzése óta az állami betegellátás mellett az Óvárosi Nőgyógyászati Magánklinikán végzem magánorvosi tevékenységemet – kiemelt területként az ambuláns méhtükrözést – továbbá debreceni Tritonlife Magánkórházban operálom az altatásos műtéteket igénylő pácienseket. Orvosi pályám kezdete óta elköteleződtem a laparoszkópos és hiszteroszkópos műtétek iránt.

A Debreceni Egyetemen nagymúltú vezetői mellett nőhettem fél, akik nem rejtegették tudásukat, folyamatosan támogattak. A Debreceni Egyetemen a rezidens kollégák oktatásában is aktívan részt vettem, bevezetve őket a nőgyógyászati műtétek izgalmas világába, mely tudás rendkívüli fontossággal bír mindennapi munkánk során.

évente közel 1000 nőgyógyászati műtétben veszek részt.

Hitvallásom, hogy a 21. században a gyógyító tevékenység csak egy kis szeletére lehet tökéletesen felkészültnek lenni, és az adott szakterületen folyamatosan fejlődni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a páciensek olyan orvost választhassanak, aki az adott területen a legmagasabb szintet képes biztosítani az ellátás végzésekor. Ennek követelménye, hogy az orvos az adott betegellátási feladatot folyamatosan, nagy számban végezze, tudását a legmagasabb színvonalon, gyakorlattal tartsa fent. Tehát, ha valamit évente csak pár alkalommal gyakorlunk, abban nem lehetünk megfelelően jártasok. Ez pontosan így van az orvosi műtéti szakmákban is.

Az orvoslásban mindig naprakész tudásomat kongresszusi és szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétellel tartom szinten és fejlesztem, követve ezzel a tudomány előrehaladását. Több tudományos társaság tagja vagyok jelenleg is. Mindemellett számos nemzetközi folyóiratban megjelent orvosi cikk elkészítésében működtem közre társszerzőként, illetve nemzetközi konferenciák aktív résztvevője vagyok hallgatóként és előadóként egyaránt.

Szakmai érdeklődésem fókuszában a műtői tevékenység-minimál invazív beavatkozások, a meddő̋ párok gondozása, a terhesgondozás és a szülészet legmagasabb követelmények szerinti ellátása állnak.